Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình
Thứ năm, 22/02/2024
Chào mừng bạn đến với Website Cổng thông tin điện tử Sở lao động thương binh xã hội ninh bình. Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Filefox và Chrome

Đảng ủy Sở Lao động – Thương binh và Xã hội lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chủ đề công tác năm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính"

Thứ hai, 26/12/2022

Xác định việc thực hiện Chủ đề công tác năm 2022 là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Đảng bộ Sở LĐTBXH. Do đó, trong năm qua, bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy Sở LĐTBXH đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu, sát với thực tiễn của cơ quan, đơn vị.

  

                                Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

 Kịp thời chỉ đạo tổ chức sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề về Chủ đề công tác năm, trên cơ sở thảo luận, sinh hoạt các chi bộ đã lựa chọn, đăng ký nội dung trọng tâm để triển khai thực hiện; 100% cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ có bản đăng ký cam kết với nội dung, giải pháp cụ thể, gắn với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao,... đến nay đã đạt được những kết quả quan trọng, nổi bật như:

* Về kỷ luật, kỷ cương: Đảng ủy thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong ngành chấp hành nghiêm  kỷ luật, kỷ cương hành chính, các nội quy, quy chế làm việc tại cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo rà soát, sửa đổi ban hành các nội quy, quy chế. Trong năm, đã rà soát, ban hành quy chế công tác dân vận giai đoạn 2021-2025, ban hành Quyết định quy định văn hóa công sở, trong đó quy định rõ trách nhiệm, lề lối, tác phong, giờ giấc làm việc, chất lượng, hiệu quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

 

Đồng chí Lâm Xuân Phương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo hội nghị

 Kết quả: 100% cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; luôn tâm huyết, nhiệt tình, tận tụy với công việc; thực hiện nghiêm túc và sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc, hạn chế tình trạng đi muộn, về sớm. Trong giao tiếp, ứng xử, tiếp nhận giải quyết công việc luôn niềm nở, tôn trọng, lắng nghe, tận hình hướng dẫn giải quyết công việc, không có tình trạng gây phiền hà, sách nhiễu các tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác, niềm tin, sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với cơ quan Sở được nâng lên.

* Về Trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ: Đảng ủy đã lãnh đạo các Chi bộ trực thuộc và từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Ngành tích cực đổi mới phương thức làm việc, chú trọng các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc; xây dựng cơ quan, đơn vị đoàn kết, vững mạnh. Đặc biệt, những tháng đầu năm 2022 trong bối cảnh diễn biến phức tạp của đại dịch Covid -19; bên cạnh những thuận lợi, Ngành LĐTBXH cũng phải đối mặt với những khó khăn, thách thức rất lớn. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy Khối Cơ quan và DN tỉnh, ngay từ đầu năm, Đảng ủy Sở Lao động TBXH đã chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc nêu cao tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong quá trình triển khai thực hiện Chủ đề công tác năm gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành, cụ thể như:

Đảng ủy đã lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm cho người lao động, kết quả: năm 2022 tuyển sinh, đào tạo cho 17.500 lượt người (đạt 100% kế hoạch năm) tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 68%, trong đó có bằng cấp chứng chỉ đạt 28,4%; giải quyết việc làm cho 20.500 vượt 5,7% so với kế hoạch năm, trong đó xuất khẩu lao động đạt 1.750 người, vượt 25% kế hoạch năm, đây là năm đầu tiên trong 10 năm trở lại đây công tác xuất khẩu lao động vượt qua mốc 1.750 người; chỉ đạo giải quyết trên 5.800 hồ sơ đề nghị xác nhận, giải quyết chế độ chính sách cho người có công không để tồn đọng kéo dài; quản lý chặt chẽ và tiến hành chi trả trợ cấp thường xuyên cho trên 21.000 lượt đối tượng người có công với cách mạng và thân nhân với tổng kinh phí gần 500 tỷ đồng đảm bảo đúng, đủ, kịp thời.

 

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuyến, Phó Giám đốc Sở LĐTBXH trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Hội thi thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Ninh Bình năm 2022.

Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, có hiệu quả các chính sách giảm nghèo, hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm, giúp người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Thực hiện tốt công tác quản lý, nuôi dưỡng, chăm sóc các đối tượng bảo trợ xã hội; chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt công tác trợ giúp xã hội tại cộng đồng, tổ chức chi trả trợ cấp hằng tháng cho 49.414 đối tượng bảo trợ xã hội ngoài cộng đồng với tổng kinh phí trên 320 tỷ đồng đảm bảo đúng, đủ, kịp thời. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở bảo trợ xã hội thực hiện tốt công tác quản lý, nuôi dưỡng, chăm sóc gần 400 đối tượng bảo trợ xã hội.

 

Đ/c Lê Thị Lựu, Phó Giám đốc Sở LĐTBXH trao hoa và cờ lưu niệm cho các đội tham gia Hội thi Tuyên truyền viên giỏi về giảm nghèo tỉnh Ninh Bình năm 2022

 Đặc biệt, những tháng đầu năm 2022 do ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19, Sở đã kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết, văn bản hướng dẫn và phối hợp với các các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo, triển khai nhanh chóng các chính sách hỗ trợ 2.753 đơn vị, 137.130 người dân, người lao động, doanh nghiệp với tổng kinh phí trên 75,4 tỷ đồng đảm bảo đúng quy định theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 46/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Kịp thời hỗ trợtiền thuê nhà cho 2.023lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với số tiền trên 2.957,5 triệu đồng; hỗ trợ tiền thuê nhà cho 538 người lao động làm việc các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp theo Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh với số tiền 771 triệu đồng. Các chính sách hỗ trợ đã đến với người dân kịp thời, đúng đối tượng, phần nào giúp người dân giảm bớt khó khăn, an tâm, tin tưởng vào chính sách của Đảng, Nhà nước.

 

Đ/c Dương Viết Yên, Phó Giám đốc Sở LĐTBXH thăm tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

 * Về cải cách hành chính,Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó tập trung vào các nội dung:

 Thường xuyên rà soát, công bố các thủ tục hành chính, xây dựng phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính theo hướng cắt giảm thành phần hồ sơ và thời gian thực hiện, quy định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong giải quyết. Do đó trong năm 2022, 100% thủ tục hành chính được giải quyết đúng và trước hạn. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành. Tích cực triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; thực hiện có hiệu quả Hệ thống quản lý văn bản và điều hành dùng chung của tỉnh được kết nối liên thông 4 cấp, hiện nay 100% văn bản được ký số và gửi hoàn toàn trên môi trường mạng (trừ văn bản mật). Năm 2021, kết quả đánh giá chỉ số cải cách hành chính của Sở xếp thứ 02/18 sở, ngành.

Để tiếp tục thực hiện chủ đề công tác của BCH Đảng bộ tỉnh góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020-2025, trong thời gian tới Đảng ủy Sở LĐTBXH tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

 Thứ nhất: Tăng cường lãnh đạo, chỉ  đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối Cơ quan và DN tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng trong xây dựng và thực hiện văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp giai đoạn 2022-2025”; các quy định về trách nhiệm nêu gương và Chủ đề công tác năm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu, bằng những nội dung, công việc cụ thể.

Thứ hai: Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức văn hóa công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Trọng tâm là tăng cường quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ, đảng viên về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, năng lực công tác; chú trọng giáo dục ý thức tự học, tự rèn luyện để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị trong giai đoạn tới.

Thứ ba: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nêu cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu. Đẩy mạnh cải cáchhành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước xây dựng và hoàn thiện chính quyền điện tử, xây dựng nền hành chính theo hướng hiện đại nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu phục vụ Nhân dân trong việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Ngành.

Thứ tư: Tập trung lựa chọn các nội dung trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của ngành để chỉ đạo triển khai thực hiện Chủ đề công tác năm  của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đảm bảo cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

Thứ 5: Tăng cường kiểm tra việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Chủ đề công tác năm của BCH Đảng bộ tỉnh; chú trọng các cuộc kiểm tra, giám sát thường xuyên, chuyên đề để kịp thời chấn những những sai phạm (nếu có). Đồng thời kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, những cách làm hay, hiệu quả tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội./.

 

Nguyễn Phương Thảo

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử