Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình
Thứ năm, 22/02/2024
Chào mừng bạn đến với Website Cổng thông tin điện tử Sở lao động thương binh xã hội ninh bình. Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Filefox và Chrome
Lĩnh vực Đảng - Đoàn thể

Hướng dẫn thưc hiện một số điều trong Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ chính trị về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử