Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình
Chủ nhật, 03/03/2024
Chào mừng bạn đến với Website Cổng thông tin điện tử Sở lao động thương binh xã hội ninh bình. Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Filefox và Chrome
Lĩnh vực Đảng - Đoàn thể

Kế hoạch Tuyên truyền, quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 30/01/2023 của Bộ chính trị về phat triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nươc trong tình hình mới

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử