Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình
Chủ nhật, 25/02/2024
Chào mừng bạn đến với Website Cổng thông tin điện tử Sở lao động thương binh xã hội ninh bình. Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Filefox và Chrome
Văn bản Trung Ương

V/v thực hiện tiểu dự án Hỗ trợ việc làm bền vững thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 về quản lý lao động găn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và phát triển đề án 06/CP của Chính phủ

Văn bản khác
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử