Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình
Thứ năm, 22/02/2024
Chào mừng bạn đến với Website Cổng thông tin điện tử Sở lao động thương binh xã hội ninh bình. Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Filefox và Chrome
Lĩnh vực Văn phòng

Kế hoạch Tổ chức thực hiện phong trào thi đua đặc biệt “Cả nƣớc đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID -19” trong Ngành Lao động - Thƣơng binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử