Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình
Thứ năm, 22/02/2024
Chào mừng bạn đến với Website Cổng thông tin điện tử Sở lao động thương binh xã hội ninh bình. Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Filefox và Chrome
Văn bản Tỉnh

Quyết định bãi bỏ Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 01/4/2009; Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND ngày 09/4/2010; Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 08/8/2017 và Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 17/3/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử