Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình
Thứ sáu, 24/05/2024
Chào mừng bạn đến với Website Cổng thông tin điện tử Sở lao động thương binh xã hội ninh bình. Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Filefox và Chrome
808/QĐ-UBND
di-chuyen-hai-cot-liet-si-dang-an-tang-tai-nghia-trang-liet-si-di-noi-khac-theo-nguyen-vong-cua-dai-dien-than-nhan-hoac-nguoi-huong-tro-cap-tho-cung-liet-si
808/QĐ-UBND
di-chuyen-ho-so-khi-nguoi-huong-tro-cap-uu-dai-thay-doi-noi-thuong-tru
808/QĐ-UBND
sua-doi-bo-sung-thong-tin-ca-nhan-trong-ho-so-nguoi-co-cong
808/QĐ-UBND
giai-quyet-che-do-nguoi-co-cong-giup-do-cach-mang
808/QĐ-UBND
giai-quyet-che-do-nguoi-hoat-dong-khang-chien-giai-phong-dan-toc-bao-ve-to-quoc-va-lam-nghia-vu-quoc-te
808/QĐ-UBND
cong-nhan-va-giai-quyet-che-do-nguoi-hoat-dong-cach-mang-khang-chien-bao-ve-to-quoc-lam-nghia-vu-quoc-te-bi-dich-bat-tu-day
808/QĐ-UBND
cong-nhan-va-giai-quyet-che-do-con-de-cua-nguoi-hoat-dong-khang-chien-bi-nhiem-chat-doc-hoa-hoc
808/QĐ-UBND
cong-nhan-va-giai-quyet-che-do-uu-dai-nguoi-hoat-dong-khang-chien-bi-nhiem-chat-doc-hoa-hoc
808/QĐ-UBND
cong-nhan-doi-voi-nguoi-bi-thuong-trong-chien-tranh-khong-thuoc-quan-doi-cong-an
808/QĐ-UBND
kham-giam-dinh-lai-ty-le-ton-thuong-co-the-doi-voi-truong-hop-con-sot-vet-thuong-con-sot-manh-kim-khi-hoac-co-ty-le-ton-thuong-co-the-tam-thoi-hoac-kham-giam-dinh-bo-sung-vet-thuong-va-dieu-chinh-che-do-doi-voi-truong-hop-khong-tai-ngu-cong-tac-trong-quan-doi-cong-an
808/QĐ-UBND
giai-quyet-che-do-uu-dai-doi-voi-truong-hop-tang-hoac-truy-tang-danh-hieu-vinh-du-nha-nuoc-ba-me-viet-nam-anh-hung
808/QĐ-UBND
giai-quyet-che-do-uu-dai-doi-voi-vo-hoac-chong-liet-si-lay-chong-hoac-vo-khac
808/QĐ-UBND
giai-quyet-che-do-tro-cap-uu-dai-doi-voi-than-nhan-liet-si
1.001257.H42
giai-quyet-tro-cap-mot-lan-doi-voi-nguoi-co-thanh-tich-tham-gia-khang-chien-da-duoc-tang-bang-khen-cua-thu-tuong-chinh-phu-bang-khen-cua-chu-tich-hoi-dong-bo-truong-hoac-bang-khen-cua-bo-truong-thu-truong-co-quan-ngang-bo-thu-truong-co-quan-thuoc-chinh-phu-bang-khen-cua-chu-tich-uy-ban-nhan-dan-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong
1.004964.H42
giai-quyet-che-do-tro-cap-mot-lan-doi-voi-nguoi-duoc-cu-lam-chuyen-gia-sang-giup-lao-cam-pu-chia
2.002343.000.00.00.H
ho-tro-chi-phi-kham-chua-benh-nghe-nghiep-cho-nguoi-lao-dong-phat-hien-bi-benh-nghe-nghiep-khi-da-nghi-huu-hoac-khong-con-lam-viec-trong-cac-nghe-cong-viec-co-nguy-co-bi-benh-nghe-nghiep
1.010803.H42
giai-quyet-che-do-tro-cap-tho-cung-liet-si
2.001396.H42
tro-cap-hang-thang-doi-voi-thanh-nien-xung-phong-da-hoan-thanh-nhiem-vu-trong-khang-chien
1.000105.000.00.00.H
bao-cao-giai-trinh-nhu-cau-thay-doi-nhu-cau-su-dung-nguoi-lao-dong-nuoc-ngoai
2.000111.000.00.00.H
ho-tro-kinh-phi-huan-luyen-an-toan-ve-sinh-lao-dong-cho-doanh-nghiep
2.000134.000.00.00.H
khai-bao-voi-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-dia-phuong-khi-dua-vao-su-dung-cac-loai-may-thiet-bi-vat-tu-co-yeu-cau-nghiem-ngat-ve-an-toan-lao-dong
2.002341.000.00.00.H
thu-tuc-giai-quyet-che-do-bao-hiem-tai-nan-lao-dong-benh-nghe-nghiep-cua-nguoi-lao-dong-giao-ket-hop-dong-lao-dong-voi-nhieu-nguoi-su-dung-lao-dong-gom-ho-tro-chuyen-doi-nghe-nghiep-kham-benh-chua-benh-nghe-nghiep-phuc-hoi-chuc-nang-lao-dong