Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình
Thứ bảy, 24/02/2024
Chào mừng bạn đến với Website Cổng thông tin điện tử Sở lao động thương binh xã hội ninh bình. Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Filefox và Chrome
Lĩnh vực Đảng - Đoàn thể

Kế hoạch số 12-KH/TW ngày 28/11/2022 thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCHTW Đảng khóa XIII về tiếp tục đối mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử