Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình
Thứ sáu, 01/03/2024
Chào mừng bạn đến với Website Cổng thông tin điện tử Sở lao động thương binh xã hội ninh bình. Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Filefox và Chrome
Văn bản Tỉnh

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30 tháng 01 năm 2023 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 120-KH/TU ngày 11 tháng 4 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới.

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử