Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình
Thứ sáu, 01/03/2024
Chào mừng bạn đến với Website Cổng thông tin điện tử Sở lao động thương binh xã hội ninh bình. Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Filefox và Chrome
Văn bản Tỉnh

Kế hoạch thực hiện Quyết định số 334/QĐ-TTg ngày 01/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 73-KH/TU ngày 19/5/2022 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử