Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình
Thứ sáu, 24/05/2024
Chào mừng bạn đến với Website Cổng thông tin điện tử Sở lao động thương binh xã hội ninh bình. Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Filefox và Chrome
Lĩnh vực Đảng - Đoàn thể

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của BCHTW Đảng khoá XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của độiu ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới

Văn bản khác
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử