Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình
Thứ sáu, 24/05/2024
Chào mừng bạn đến với Website Cổng thông tin điện tử Sở lao động thương binh xã hội ninh bình. Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Filefox và Chrome
Lĩnh vực Đảng - Đoàn thể

Kế hoạch thực hiện Quy định 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán (Kế hoạch này thay thế kế hoạch số 39-KH/ĐUK)

Văn bản khác
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử