Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình
Thứ bảy, 24/02/2024
Chào mừng bạn đến với Website Cổng thông tin điện tử Sở lao động thương binh xã hội ninh bình. Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Filefox và Chrome
Lĩnh vực Lao động việc làm - BHXH

Kế hoạch triển khai tiếp nhận đăng ký tham dự thi tiếng Hàn Quốc năm 2017 theo chương trình EPS

KẾ HOẠCH
Triển khai tiếp nhận đăng ký tham dự kỳ thi tiếng Hàn Quốc 
năm 2017 theo Chương trình EPS
 
Thực hiện Công văn số 1142/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 27/03/2017 về việc thông báo kỳ thi và phối hợp tổ chức đăng ký thi tiếng Hàn Chương trình EPS; công văn số 183/TTLĐNN – TCLĐ ngày 27/03/2017 của Trung tâm Lao động ngoài nước về việc hướng dẫn tổ chức đăng ký thi tiếng Hàn năm 2017 theo Chương trình EPS. Trung tâm Dịch vụ việc làm Ninh Bình xây dựng kế hoạch triển khai tiếp nhận đăng ký tham dự kỳ thi tiếng Hàn Quốc năm 2017 theo Chương trình EPS.
 
1. Mục đích:
Tạo điều kiện để người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc đăng ký tham dự kỳ thi tiếng Hàn.
 
2. Nội dung thực hiện:
Thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi tiếng Hàn trên đài phát thanh truyền hình Ninh Bình và có văn bản thông báo đến các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh;
Tiếp nhận đăng ký, kiểm tra các thông tin của người lao động; Hướng dẫn lao động điền các thông tin có liên quan vào đơn đăng ký tham dự thi tiếng Hàn (theo mẫu).
Tổng hợp danh sách lao động, đơn đăng ký và lệ phí dự thi nộp về Trung tâm lao động ngoài nước.
 
3. Thời gian và địa điểm tiếp nhận đăng ký:
- Thời gian: 04 ngày, từ ngày 10/04/2017 đến 17h00 ngày 13/04/2017.
- Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Ninh Bình,
- Địa chỉ: Khu làng nghề Ninh Phong – Phường Ninh Phong – Thành phố Ninh Bình.
 
4. Tổ chức thực hiện:
- Phòng Tư vấn giới thiệu việc làm – dạy nghề chủ trì phối hợp với phòng Thị trường lao động xây dựng kế hoạch tổ chức tiếp nhận đăng ký, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về kỳ thi tiếng Hàn, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ đăng ký, tổng hợp danh sách chuyển về Trung tâm lao động ngoài nước và báo cáo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình.
Đăng tải toàn bộ nội dung thông báo về việc đăng ký dự thi tiếng Hàn và kế hoạch tổ chức kỳ thi tiếng Hàn Quốc năm 2017 theo chương tình EPS trên trang web của Trung tâm và niêm yết tại Sàn Giao dịch việc làm.
Bố trí địa điểm, cơ sở vật chất để tiếp nhận đăng ký; Phân công cán bộ hướng dẫn, tiếp nhận đơn đăng ký và nhập thông tin của người lao động đã đăng ký vào danh sách để chuyển về Trung tâm lao động ngoài nước.
 
Trung tâm Dịch vụ việc làm Ninh Bình trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn thông báo về thời gian, địa điểm tiếp nhận đăng ký dự thi và nội dung kế hoạch tới thôn, xã để người lao động biết đăng ký.( Xin gửi kèm bản chụp công văn số 1142/LĐTBXH-QLLĐNN và công văn số 183/TTLĐNN-TCLĐ)
 
Trên đây là kế hoạch triển khai tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham dự kỳ thi tiếng Hàn Quốc năm 2017 theo chương trình EPS, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Ninh Bình trân trọng đề nghị các đơn vị phối hợp triển khai thực hiện.
 
                              
                                               GIÁM ĐỐC
(Đã ký) 
 
      Đào Thanh Hải
 
 
 
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử