Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình
Thứ năm, 01/06/2023
Chào mừng bạn đến với Website Cổng thông tin điện tử Sở lao động thương binh xã hội ninh bình. Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Filefox và Chrome

Hội nghị tổng kết công tác Lao động, Người có công và xã hội năm 2017, Triển khai nhiệm vụ năm 2018

Thứ hai, 29/01/2018

Ngày 29/01/2018, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Lao động, Người có công và Xã hội năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

          Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Tống Quang Thìn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đồng chí Lâm Xuân Phương - Giám đốc Sở; các đồng chí Lãnh đạo Sở, Trưởng, phó phòng, công chức đang công tác tại Sở; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố.

     Năm 2017,  ngành Lao động Thương binh Xã hội đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh: Ngành đã tích cực tham mưu giúp UBND tỉnh xây dựng và ban hành nhiều chính sách quan trọng, đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội; đặc biệt, đã tham mưu giúp UBND tỉnh trình HĐND phê duyệt Nghị quyết số 28 ngày 6/7/2017 về Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo nghề trình độ trung cấp, cao đẳng tỉnh Ninh Bình đến năm 2020; Nghị quyết số 24 ngày 6/7/2017 về phê duyệt Đề án số 12 về Xuất khẩu lao động; Tham mưu, chỉ đạo, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7; Lễ Khánh thành Khu nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh Ninh Bình tại nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn; Tập trung giải quyết chế độ chính sách với NCC và thân nhân không để tồn đọng, kéo dài; có 98,12% hộ gia đình chăm sóc NCC có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú; tiếp tục duy trì 100% xã, phường, thị trấn được công nhận là xã, phường làm tốt công tác NCC. Tuyển sinh và đào tạo nghề cho 17.100 người lao động (vượt 0,58% KH); tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 46% (tăng 3% so với năm 2016); tạo việc làm mới cho trên 20.000 lao động (vượt 3,1% KH), trong đó có 1.000 người đi xuất khẩu lao động (đạt 100% KH). Thực hiện đầy đủ, hiệu quả các chính sách của Nhà nước về giảm nghèo và bảo trợ xã hội. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,52%, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn 6,1%. Chú trọng thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo. Đổi mới công tác quản lý, nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức trên cơ sở chấm điểm đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng tháng đối với từng công chức, viên chức trong cơ quan...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được thì Ngành còn có những khó khăn, hạn chế: Việc liên kết giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp trong công tác đào tạo nghề và giới thiệu việc làm sau đào tạo cho người lao động còn hạn chế. Công tác giảm nghèo ở một số địa phương chưa vững chắc. Tình trạng bạo lực giới đối với phụ nữ và trẻ em; trẻ em bị đuối nước, bị xâm hại tình dục; người nghiện ma túy bỏ trốn khỏi địa phương không thực hiện cai nghiện bắt buộc theo quyết định của Tòa án vẫn còn xảy ra.

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2018 ngành Lao động TBXH phấn đấu giải quyết việc làm mới cho 19.400 lao động, trong đó xuất khẩu lao động 1.000 người; Đào tạo nghề cho 17.200 lao động, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 49%; phấn đấu 99% gia đình chính sách NCC có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân nơi cư trú; Duy trì 100% xã, phường làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ, người có công; Giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí chuẩn nghèo đa xuống còn 4,25%; thực hiện đầy đủ chế độ, cải thiện và nâng mức sống cho đối tượng chính sách xã hội; 100% đối tượng đủ điều kiện được hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên tại cộng đồng; 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được bảo vệ, chăm sóc.

Đồng chí Tống Quang Thìn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

  Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Tống Quang Thìn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, công chức, viên chức toàn Ngành trong thời gian qua. Đồng thời chỉ đạo trong thời gian tới, Ngành tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác tham mưu, quản lý Nhà nước về các lĩnh vực được giao; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết nhà ở cho người có công; thực hiện đồng bộ các giải pháp tạo việc làm, xuất khẩu lao động, bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới…

Đc: Lâm Xuân Phương - Giám đốc sở phát biểu

           Kết luận Hội nghị, đồng chí Lâm Xuân Phương - Giám đốc Sở đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng thời  yêu cầu toàn Ngành tiếp tục củng cố, phát triển khối đoàn kết nội bộ, đổi mới phương pháp, cách thức chỉ đạo, điều hành theo hướng quyết liệt - nhất quán - trọng tâm - hiệu quả. Trong đó, xác định một số nhiệm vụ trọng tâm là:

          1. Tiếp tục duy trì tốt việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với NCC đảm bảo đúng, đủ, kịp thời, không để tồn đọng, kéo dài. Tập trung giải quyết hồ sơ đề nghị cấp Bằng tổ quốc ghi. Tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện hỗ trợ nhà ở đối với NCC theo Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 21/01/2014 của UBND tỉnh.

2. Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp góp phần đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; thực hiện tốt chính sách hỗ trợ đào tạo nghề trình độ trung cấp, cao đẳng được quy định tại Nghị quyết số 28 của HĐND tỉnh.

3. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án số 12 về xuất khẩu lao động.

4. Thực hiện tốt chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn vệ sinh lao động, cải thiện quan hệ lao động và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh.

5. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển hệ thống An sinh xã hội. Tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04 của Tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững.

6. Thực hiện các giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng trẻ em bị đuối nước, bị tai nạn thương tích; Quản lý chặt chẽ người cai nghiện bắt buộc tại các cơ sở; phát triển các mô hình cai nghiện và quản lý sau cai có hiệu quả tại cộng đồng.

7. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

8. Tiếp tục triển khai quyết liệt cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi nhiệm vụ; duy trì tốt việc chấm điểm đánh giá, xếp loại cán bộ công chức hàng tháng.

Tại Hội nghị có 03 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 03 tập thể được nhận Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh; 3 tập thể được UBND tỉnh tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; 10 tập thể và 24 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ Lao động Thương binh Xã hội và UBND tỉnh./.

Một số hình ảnh tại hội nghị

 

Vũ Phượng

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử