Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình
Thứ năm, 01/06/2023
Chào mừng bạn đến với Website Cổng thông tin điện tử Sở lao động thương binh xã hội ninh bình. Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Filefox và Chrome

Hội nghị sơ kết công tác Lao động, người có công và Xã hội 6 tháng đầu năm 2018

Thứ hai, 09/07/2018

Ngày 06/7/2018, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Lao động, người có công và Xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

     Dự và chủ trì Hội nghị có: Đồng chí Lâm Xuân Phương, Giám đốc Sở; Các đồng chí Phó Giám đốc Sở; Trưởng, phó các phòng nghiệp vụ; Giám đốc các đơn vị trực thuộc; đại diện lãnh đạo phòng Lao động - Thương binh Xã hội các huyện, thành phố.

     Với phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả”, trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành đã tích cực, chủ động bám sát, triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2018; Tham mưu UBND tỉnh ban hành các chương trình, kế hoạch đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội; giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công, người nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội (Quyết định cho 4.852 lượt đối tượng Người có công hưởng các loại trợ cấp, phụ cấp theo quy định; tham mưu UBND tỉnh đề nghị Bộ LĐTBXH trình Thủ tướng CP cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với 315 liệt sỹ chưa được cấp bằng “Tổ quốc ghi công”, có thân nhân đã được giải quyết chế độ ưu đãi trước ngày 01/01/1995; Tổ chức chi trả trợ cấp hàng tháng cho trên 43 nghìn đối tượng BTXH ngoài cộng đồng đảm bảo đúng, đủ, kịp thời); Triển khai thực hiện tốt các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động, đặc biệt tập trung chỉ đạo triển thực hiện Đề án số 12 về xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh. (Trong 6 tháng đầu năm đã tổ chức tuyển sinh, đào tạo nghề cho 7.912 lao động, đạt 46% kế hoạch năm; giải quyết việc làm cho 11.252 người, đạt 58% kế hoạch, trong đó xuất khẩu lao động đạt 336 người, đạt 33,6% kế hoạch năm; thường xuyên cập nhật kết quả rà soát nhu cầu xuất khẩu lao động tại các địa phương); công tác xây dựng quan hệ lao động được quan tâm, phối hợp giải quyết tốt các vụ đình công; Công tác chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tiếp tục được quan tâm, chú trọng (hỗ trợ phẫu thuật 04 trẻ em bị mắc bệnh tim bẩm sinh thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo với kinh phí trên 99 triệu đồng; phẫu thuật an toàn cho 40 trẻ em bị khuyết tật vận động); Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội được quan tâm chỉ đạo thực hiện (Tổ chức cai nghiện cho 296 học viên tại cơ sở cai nghiện; điều trị thuốc ARV cho 13 học viên; tái hòa nhập cộng đồng cho 65 học viên.Công tác cai nghiện tại cộng đồng và quản lý người nghiện sau cai tiếp tục được chú trọng; quản lý tốt 745 người nghiện đang tham gia điều trị Methadone tại các địa phương).

Kết luận Hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở yêu cầu các phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc, phòng Lao động Thương binh Xã hội các huyện, thành phố tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung thực hiện các giải pháp đảm bảo hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch của Ngành năm 2018; tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Công tác Người có công: Tổ chức thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7/2018; Giải quyết dứt điểm hồ sơ đề nghị cấp Bằng tổ quốc ghi công được quy định tại Thông tư 16 của Bộ LĐTBXH; thực hiện hỗ trợ nhà ở đối với người có công theo quyết định số 469/QĐ-UBND  ngày 28/3/2018 của UBND tỉnh, đảm bảo tiến độ quy định.

- Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm: Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp; thực hiện tốt chính sách hỗ trợ đào tạo nghề trình độ trung cấp, cao đẳng được quy định tại Nghị quyết số 28 của HĐND tỉnh; Tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo đúng quy định. Thực hiện đồng bộ các giải pháp về tạo việc làm, tập trung thực hiện có hiệu quả Đề án Xuất khẩu lao động.

- Công tác giảm nghèo và Bảo trợ xã hội: Tiển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch Giảm nghèo bền vững tỉnh Ninh Bình năm 2018; thực hiện báo cáo, đánh giá giữa kỳ Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; Tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2018.

- Công tác Bảo vệ CSTE, phòng, chống TNXH:Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục các kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích trong dịp nghỉ hè cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ và trẻ em, đặc biệt tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước; bạo hành, xâm hại tình dục trẻ em; Quản lý chặt chẽ người cai nghiện bắt buộc tại các trung tâm; phát triển các mô hình cai nghiện và quản lý sau cai có hiệu quả tại cộng đồng.

- Quyết liệt thực hiện công tác cải cách hành chính, trong đó tập trung rà soát các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực ngành phụ trách, thực hiện bãi bỏ, đơn giản hóa các thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin, nâng các dịch vụ công lên dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Vũ Phượng

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử