Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình
Thứ năm, 01/06/2023
Chào mừng bạn đến với Website Cổng thông tin điện tử Sở lao động thương binh xã hội ninh bình. Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Filefox và Chrome

Hội nghị sơ kết công tác Lao động, người có công và Xã hội 9 tháng đầu năm 2019

Thứ sáu, 04/10/2019

Ngày 04/10/2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Lao động, người có công và xã hội 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm năm 2019.

Dự và chủ trì Hội nghị có: Đồng chí Lâm Xuân Phương, Giám đốc Sở; các đồng chí Phó Giám đốc Sở; Trưởng, phó các phòng nghiệp vụ; Trưởng, phó các đơn vị trực thuộc; lãnh đạo phòng Lao động - Thương binh Xã hội các huyện, thành phố.

Đồng chí Lâm Xuân Phương - Giám đốc Sở LĐTBXH phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 Trong 9 tháng đầu năm, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác Lao động, người có công và xã hội: Tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành nhiều chính sách, chương trình, kế hoạch góp phần triển khai thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội; giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công, người nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội; triển khai thực hiện tốt các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động, tập trung chỉ đạo triển thực hiện Đề án số 12, Đề án số 27 về xuất khẩu lao động và du học nghề (9 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh đã tổ chức tuyển sinh, đào tạo nghề cho 13.667 lao động, đạt 79% kế hoạch năm; giải quyết việc làm cho 15.737 người, đạt 81,12 % kế hoạch năm, trong đó: xuất khẩu lao động 1.081 người,đạt 77,21% kế hoạch năm); phối hợp giải quyết tốt các vụ đình công; công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, bảo vệ trẻ em và bình đẳng giới tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo có hiệu quả; công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường, công tác cải cách hành chính được chú trọng; đặc biệtchỉ đạo quyết liệt việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 03 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về tăng cường đổi mới sự lãnh đạo đối với công tác người có công, giảm nghèo bền vững.

                Đồng chí Đỗ Văn Vợi, Trưởng phòng LĐTBXH huyện Yên Mô phát biểu thảo luận tại Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở yêu cầu các phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố tiếp tục đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung thực hiện các giải pháp đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch của Ngành đã đề ra, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Đối với công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng để người lao động nắm được các chủ trương, chính sách về xuất khẩu lao động và du học nghề; kịp thời tư vấn, hướng dẫn người lao động tiếp cận được các chính sách hỗ trợ của đề án. Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, tổ chức đào tạo nghề và kiểm tra, giám sát các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại các địa phương.

- Công tác Người có công, giảm nghèo: Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/BCSĐ của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, trong đó yêu cầu phòng LĐTBXH các huyện, thành phố tích cực tham mưu cho lãnh đạo huyện huy động mọi nguồn lực để tập trung giảm nghèo cho hộ có thành viên là người có công trên địa bàn, đảm bảo đến hết năm 2020, 100% gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của dân cư nơi cư trú; tiến hành rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2019 đảm bảo đúng quy định, trong đó tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác rà soát các đối tượng hộ nghèo có thành viên là người có công để kịp thời đưa ra khỏi danh sách hộ nghèo đối với các trường hợp không đủ điều kiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 398/UBND-VP6 ngày 06/9/2019; thành lập đoàn kiểm tra và tổ chức kiểm tra đột xuất kết quả rà soát hộ nghèo trên địa bàn tỉnh để kịp thời báo cáo UBND tỉnh theo quy định; phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở cho người có công trong năm 2019 theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg và Quyết định 469/QĐ-UBND ngày 28/3/2018, Quyết định số 739/QĐ-UBND ngày 21/6/2019 của UBND tỉnh.

 - Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, Bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới: Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục các kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích, phòng, chống đuối nước cho trẻ em; theo dõi, nắm bắt, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo kịp thời tình hình trẻ em bị xâm hại, đuối nước trên địa bàn tỉnh; đẩy nhanh tiến độ tổ chức các lớp dạy bơi còn lại cho trẻ em tại 10 xã triển khai dự án phòng, chống đuối nước trẻ em để hoàn thành dự án trong thời gian sớm nhất; quản lý chặt chẽ người cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện; phát triển các mô hình cai nghiện và quản lý sau cai có hiệu quả tại cộng đồng.

- Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư theo đúng quy định; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt động của ngành.

- Đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở: Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương; quản lý tốt các đối tượng đang nuôi dưỡng và điều trị tại các trung tâm; thực hiện tốt công tác quản lý tài chính theo quy định.

Phương Thảo

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử