Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình
Thứ năm, 01/06/2023
Chào mừng bạn đến với Website Cổng thông tin điện tử Sở lao động thương binh xã hội ninh bình. Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Filefox và Chrome

Hội nghị Ký kết giao ước Thi đua Khối các Sở, Ngành Văn hóa – Xã hội năm 2020

Thứ sáu, 28/02/2020

Ngày 28/02/2020, tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Khối thi đua Văn hóa - Xã hội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện phong trào thi đua và Ký kết giao ước thi đua năm 2020 giữa 07đơn vị, gồm: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (đơn vị trưởng Khối năm 2020), Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Khoa học và Công nghệ, Đài Phát thanh và truyền hình.

(Ảnh: Đồng chí Lâm Xuân Phương, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Trưởng khối Thi đua Văn xã năm 2020 chủ trì Hội nghị).

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Phú, Phó trưởng ban Thi đua khen thưởng Tỉnh; các đồng chí Lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác Thi đua khen thưởng các Sở, Ngành trong Khối; Chuyên viên  Ban Thi đua khen thưởng tỉnh theo dõi Khối Thi đua Sở, Ngành Văn xã.

(Ảnh: Đồng chí Lê Thị Lựu, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trình bày dự thảo Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua, nội dung giao ước thi đua của Khối thi đua Sở, ngành văn xã)

Tại Hội nghị, các đơn vị thuộc Khối Thi đua Văn hóa - Xã hội đã thảo luận và thống nhất Kế hoạch hoạt động của Khối và nội dung giao ước thi đua, đăng ký các danh hiệu thi đua của các đơn vị trong Khối với một số nội dung trọng tâm như: Thi đua hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; Thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chủ đề năm 2020 của Tỉnh ủy: Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; phát huy dân chủ, đoàn kết, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua với nhiều hình thức phong phú, thiết thực; tổ chức tốt Hội nghị điển hình tiên tiến theo Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh; Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường kỷ cương, kỷ luật lao động, giữ gìn đoàn kết nội bộ; Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, cung cấp dịch vụ công và xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh; Xây dựng chính quyền, đoàn thể vững mạnh, tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

(Ảnh: Đồng chí Nguyễn Đình Phú, Phó Trưởng Ban thi đua, khen thưởng Tỉnh phát biểu ý kiến)

Tại hội nghị, lãnh đạo các đơn vị đã cùng nhau ký kết giao ước thi đua của Khối, cùng nhau quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.

(Ảnh: Các đồng chí Lãnh đạo các Sở, Ngành ký kết giao ước thi đua năm 2020)

 

Vũ Phượng

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử