Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình
Thứ năm, 01/06/2023
Chào mừng bạn đến với Website Cổng thông tin điện tử Sở lao động thương binh xã hội ninh bình. Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Filefox và Chrome

Tập huấn chính sách trợ giúp xã hội Và người có công với cách mạng năm 2021

Thứ ba, 30/11/2021

Ngày 30/11/2021, tại Hội trường Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức hội nghị tập huấn chính sách trợ giúp xã hội và người có công với cách mạng năm 2021.

Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Thị Lựu, Phó giám đốc Sở, đồng chí Dương Viết Yên, Phó giám đốc Sở. Dự hội nghị còn có các đồng chí Lãnh đạo, cán bộ Phòng Bảo trợ xã hội, Phòng Người có công, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố và các đồng chí cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh.

Đ/c Lê Thị Lựu, Phó Giám đốc Sở phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị đã được nghe các đồng chí giảng viên thuộc Phòng Bảo trợ xã hội trình bày điểm mới của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, giảng viên thuộc Phòng Bảo trợ xã hội trình bày những nội dung của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và Nghị định 75/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

          Năm 2021 là năm đầu của giai đoạn 2021-2025, chính vì vậy có nhiều chính sách mới đã được ban hành. Đối với lĩnh vực trợ giúp xã hội, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội để thay thế Nghị định số 136/NĐ-CP trong đó có nhiều nội dung mới: Mức chuẩn trợ giúp xã hội được nâng lên; Bổ sung thêm 03 nhóm đối tượng gồm: Người đơn thân thuộc hộ cận nghèo, Người từ 75 đến 80 tuổi và Trẻ em dưới 3 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo sinh sống tại xã, thôn dân tộc miền núi đặc biệt khó khăn. Trình tự thủ tục hồ sơ cũng có một số thay đổi như: Không còn Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội; việc xác định thời điểm hưởng cụ thể hơn, hợp lý hơn; Thời gian xét duyệt hồ sơ ngắn hơn...

Toàn cảnh Hội nghị

Đối với lĩnh vực người có công với cách mạng, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, Chính phủ ban hành Nghị định 75/2021/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Pháp lệnh năm 2020 và Nghị định 75/2021/NĐ-CP cũng đã bổ sung, mở rộng một số đối tượng; điều kiện, tiêu chuẩn xem xét công nhận người có công chặt chẽ hơn; chế độ ưu đãi được quy định một cách thống nhất, rõ ràng; bổ sung chế độ bảo hiểm y tế và trợ cấp tuất hàng tháng đối với một số nhóm đối tượng... Đặc biệt, năm 2020, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 23/2020/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ các đối tượng thuộc hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết đã kịp thời thể chế hóa quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trong giai đoạn mới.

Giảng viên trình bày nội dung tập huấn về trợ giúp xã hội

Thông qua Hội nghị tập huấn, cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã được hướng dẫn cụ thể các văn bản chính sách về trợ giúp xã hội, chính sách về người có công với cách mạng, được nắm rõ hơn các chính sách để triển khai thực hiện tại địa phương đơn vị, mặt khác trên cơ sở những tình huống mà các đồng chí học viên đã gặp trong thực tế, hội nghị đã cùng đưa ra trao đổi, thảo luận để có thêm nhiều kiến thức bổ ích trong việc áp dụng chính sách./.

                                                                                       Minh Khoa

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử