Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình
Thứ năm, 01/06/2023
Chào mừng bạn đến với Website Cổng thông tin điện tử Sở lao động thương binh xã hội ninh bình. Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Filefox và Chrome

Tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cơ đầu tuần

Thứ hai, 06/02/2017

Thực hiện kế hoạch số 28-KH/TU của Tỉnh ủy Ninh Bình và Hướng dẫn số 08-HD/BTGTU của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy về tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần.

          7 giờ 30 sáng ngày 06/02/2017 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức buổi sinh hoạt chính trị dưới hình thức chào cờ đầu tuần.

 

Các đồng chí lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Văn phòng sở dự buổi sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần.

          Dự sinh hoạt chính trị có đồng chí: Lâm Xuân Phương, Bí Thư Đảng bộ, Giám đốc sở cùng các đồng chí lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức  cơ quan Văn phòng sở và Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội.

          Sau nghi thức chào cờ, đồng chí Vũ Xuân Phong, Chánh Văn phòng đã quán triệt Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chính trị dưới hình thức chào cờ đầu tuần của Sở và kể câu chuyện về Bác có tên gọi “Bác không đến thăm những người như mẹ con thím thì thăm ai” đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức dự buổi sinh hoạt. 

          Tiếp đó, đồng chí Lâm Xuân Phương, Bí Thư Đảng bộ, Giám đốc sở đã phát biểu quán triệt việc thực hiện sinh hoạt chính trị đầu tuần là một việc làm quan trọng, thiết thực nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam; bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, rèn luyện kỹ năng, chống lại các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa”. Góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, cơ quan văn hóa. 

Đồng chí Lâm Xuân Phương, Bí Thư Đảng bộ, Giám đốc sở  phát biểu chỉ đạo
buổi sinh hoạt chính trị .

          Qua câu chuyện, đồng chí Bí thư Đảng bộ nhấn mạnh Câu chuyện có ý nghĩa rất quan trong đặc biệt với Sở, cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ: dạy nghề, tạo việc làm, giảm nghèo, giải quyết chính sách…. Do đó đồng chí yêu cầu cán bộ, công chức phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đồng thời triển khai một số nhiệm vụ trong tâm trong thời gian tới.

Anh Ngọc

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử