Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình
Thứ năm, 01/06/2023
Chào mừng bạn đến với Website Cổng thông tin điện tử Sở lao động thương binh xã hội ninh bình. Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Filefox và Chrome

Hội nghị sơ kết công tác Lao động, Người có công và Xã hội Quý I, triển khai phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2017.

Thứ ba, 11/04/2017

Ngày 05/4/2017, tại Trung tâm Phục hồi Chức năng Tâm thần, sở Lao động Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Lao động, Người có công và Xã hội Quý I, triển khai phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2017.

         Dự và chủ trì Hội nghị có: Đồng chí Lâm Xuân Phương, Giám đốc Sở; Các đồng chí Phó Giám đốc; Trưởng các phòng nghiệp vụ; Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc; Trưởng phòng Lao động Thương binh Xã hội các huyện, thành phố.

         Trong quý I/2017, Sở đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ bám sát triển khai thực hiện Chương trình công tác năm; Chủ động xây dựng các Văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt làm cơ sở triển khai. Đảm bảo nguồn lực thực hiện nhiệm vụ của ngành; tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí có hiệu quả, đúng quy định. Tổ chức tốt công tác phục vụ Tết cổ truyền dân tộc, Sở đã tham mưu cho UBND Tỉnh thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tổ chức thăm hỏi và tặng trên 177 nghìn suất quà trị giá trên 56,1 tỷ đồng cho các đối tượng chính sách người có công, người cao tuổi, các đối tượng bảo trợ xã hội và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của tỉnh.

       Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở yêu cầu trong thời gian tới các phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc, phòng Lao động Thương binh Xã hội các huyện, thành phố tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ. Rà soát, bám sát và triển khai các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch của Ngành đã đề ra. Trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Phòng Lao động Tiền lương – Bảo hiểm Xã hội

 - Chủ động phối hợp với các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật đối với người lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2. Phòng Dạy nghề

         - Tham mưu cho Lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh phân bổ nguồn kinh phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2017.

- Chủ trì, phối hợp với phòng Kế hoạch Tài chính rà soát các chính sách đào tạo nghề quy định tại một số Văn bản của Chính phủ, Tỉnh để hoàn thiện Đề án Dạy nghề trên địa bàn tỉnh đảm bảo hiệu quả, không bị trùng lắp.

- Tăng cường phối hợp, nắm bắt tình hình dạy, học nghề tại các địa phương, các cơ sở đào tạo nghề để tham mưu thực hiện tốt công tác dạy nghề trên địa bàn tỉnh.

3. Phòng Việc Làm – An Toàn Lao động

- Tập trung chuẩn bị và tham mưu tổ chức Tháng An toàn vệ sinh Lao động. Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc, tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm, hiểu biết về công tác an toàn lao động cho các doanh nghiệp và người lao động, góp phần giảm thiểu tối đa các vụ tai nạn lao động trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu xây dựng Đề án Xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh. Xem xét hướng dẫn cho các địa phương rà soát, kiện toàn, thành lập Ban công tác xuất khẩu lao động ở các cấp. Tiếp tục tìm kiếm các thị trường xuất khẩu lao động mới có tiềm năng và an toàn cho người lao động.

4. Phòng Người có công

- Khẩn trương hoàn thiện Kế hoạch kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sỹ, trình UBND tỉnh. Đồng thời hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện đạt kết quả thiết thực.

 - Phối hợp với phòng Lao động Thương binh Xã hội các huyện, thành phố, các phòng nghiệp vụ có liên quan rà soát, giải quyết dứt điểm những tồn đọng trong việc thực hiện chính sách đối với người có công.

5. Phòng Bảo trợ Xã hội

- Tiếp tục chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ, các đơn vị tham mưu cho Lãnh đạo Sở hoàn thiện, trình UBND tỉnh ban hành Đề án giảm nghèo bền vững; Quy định mức miễn giảm đối với đối tượng tự nguyện tại các cở sở bảo trợ xã hội.

- Đôn đốc, hướng dẫn các phòng nghiệp vụ triển khai thực hiện Quyết định số 140 – QĐ/TU của Tỉnh ủy về phân công phụ trách, giúp đỡ xã Gia Minh.

6. Chi cục Phòng chống Tệ nạn Xã hội

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước, phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ phòng chống ma tuý, mại dâm, đảm bảo có chiều sâu, đạt hiệu quả cao.

- Chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội đổi tên thành Cơ sở cai nghiện ma túy theo quy định của Chính phủ.

7. Phòng Bảo vệ Chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới

- Đẩy mạnh truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và gia đình về công tác Bảo vệ chăm sóc trẻ em.

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan và ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2017.

8. Công tác Thanh tra

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành về việc thực hiện chính sách người có công, pháp luật lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

9. Công tác Kế hoạch – Tài chính

- Hướng dẫn các phòng Lao động Thương binh Xã hội các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc sử dụng các nguồn kinh phí đúng quy định. Tham mưu phân bổ kinh phí giảm nghèo cho các địa phương đảm bảo hiệu quả.

10. Công tác Tổ chức Hành chính

- Chủ trì, xây dựng và hoàn thiện Kế hoạch, tổ chức thi tuyển số viên chức còn thiếu tại các đơn vị sự nghiệp theo thông báo chỉ tiểu của UBND tỉnh, đảm bảo đúng số lượng, cơ cấu, bằng cấp và vị trí việc làm.

- Phối hợp với sở Nội vụ trình UBND tỉnh quyết định thành lập Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Ninh Bình.

- Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở việc thực hiện ý kiến chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh đối với các phòng nghiệp vụ.

11. Các đơn vị trực thuộc

- Quản lý chặt chẽ việc tiếp nhận đối tượng vào nuôi dưỡng, điều trị tại Trung tâm, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Tăng cường phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Sở, các địa phương, đơn vị để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- Trường Trung cấp nghề Nho Quan cần tập trung, đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành trong giải quyết công việc. Tích cực phối hợp với các phòng nghiệp vụ có liên quan, các địa phương, doanh nghiệp, tìm ra các giải pháp thiết thực và hiệu quả trong việc xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo nghề cho lao động trên địa bàn tỉnh.

12. Phòng Lao động Thương binh Xã hội các huyện, thành phố

- Tăng cường phối hợp với các phòng nghiệp vụ Sở, các đơn vị trực thuộc giải quyết dứt điểm những việc còn tồn đọng, đặc biệt là việc thực hiện chính sách cho người có công. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, có nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho người có công hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7.

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử