Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình
Thứ ba, 06/06/2023
Chào mừng bạn đến với Website Cổng thông tin điện tử Sở lao động thương binh xã hội ninh bình. Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Filefox và Chrome

Hội nghị bàn giao chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp từ Sở Giáo dục và Đào tạo sang Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý.

Thứ hai, 17/04/2017

Thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 03/9/2016 của Chính phủ phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2016, văn bản số 205/LĐTBXH-TCDN ngày 18/01/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung về giáo dục nghề nghiệp và Công văn số 48/UBND-VP6 ngày 13/02/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện một số nội dung về giáo dục nghề nghiệp.

     Sáng ngày 14/4/2017 tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Hội nghị bàn giao chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp từ Sở Giáo dục và Đào tạo sang Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý.

     Với sự chứng kiến của Lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Y tế, Ban giám hiệu của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp liên quan đến công tác bàn giao, các đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành ký biên bản bàn giao chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp từ Sở Giáo dục và Đào tạo sang Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, trong đó bàn giao nguyên trạng 01 đơn vị (Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật và tại chức Ninh Bình) trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và 04 đơn vị (Trường Trung cấp Y dược Tôn Thất Tùng; Trung cấp Công nghệ và Y tế Pasteur; Cao đẳng nghề Cơ điện Xây dựng Việt Xô; Cao đẳng Y tế Ninh Bình) do Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý nhà nước về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý;

     Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lâm Xuân Phương – Giám đốc Sở Lao động TBXH xác định việc được giao và tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp là một vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm đối với ngành Lao động TBXH và khẳng định công tác bàn giao sẽ góp phần bảo đảm sớm ổn định công tác quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở địa phương, đồng thời không làm ảnh hưởng đến việc tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc đối tượng chuyển giao theo đúng chủ trương của Bộ Lao động TBXH. Trong thời gian tới, đồng chí cũng mong muốn các Sở, ngành và các đơn vị (đặc biệt là các trường được bàn giao) cùng phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ và sát cánh với Sở Lao động TBXH bảo đảm thực hiện có hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp và Sở Lao động TBXH luôn tạo điều kiện tốt nhất cho các trường để các trường phát huy thế mạnh của mình trong công tác đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội.

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử