Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình
Thứ năm, 01/06/2023
Chào mừng bạn đến với Website Cổng thông tin điện tử Sở lao động thương binh xã hội ninh bình. Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Filefox và Chrome

Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2022

Thứ tư, 05/10/2022

Ngày 4/10/2022, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ (VSTBPN) tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ. Về tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Thị Lựu, Phó Giám đốc Sở - Thành viên Ban VSTBPN tỉnh, các đồng chí thành viên Ban VSTBPN tỉnh, Ban VSTBPN các huyện, thành phố và cán bộ làm công tác BĐG, VSTBPN các sở, ngành, địa phương.

 

Đồng chí Lê Thị Lựu, Phó Giám đốc Sở LĐTBXH – Thành viên Ban VSTBPN tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị

Trong những năm qua, cùng với cả nước công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Ninh Bình đã đạt được một số kết quả nhất định: Nhận thức của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và nhân dân về bình đẳng giới,vì sự tiến bộ phụ nữngày càng được nâng lên; các cấp ủy đảng, chính quyền đã quan tâm nhiều hơn đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới, tạo điều kiện và cơ hội trao quyền bình đẳng cho cả nam và nữ trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Do đó, vị thế của người phụ nữ trong xã hội cũng như trong gia đình đã và đang từng bước được nâng lên, góp phần quan trọng trong thực hiện kế hoạch phát triển – kinh tế xã hội của tỉnh những năm qua.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đã đạt được, công tác Bình đẳng giới, VSTBPN của tỉnh trong thời gian qua vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định như: Nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền về công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ chưa cao; định kiến giới vẫn còn tồn tại trong tư tưởng, nhận thức của người dân và trong một bộ phận cán bộ công chức; đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới còn kiêm nhiệm, kiến thức, kỹ năng về bình đẳng giới và lồng ghép giới trong các hoạt động chuyên môn còn hạn chế, nhiều cán bộ còn lúng túng trong việc lồng ghép giới vào các lĩnh vực đang quản lý hoặc đang thực hiện. Thiếu thông tin, dữ liệu tách biệt giới tính, thiếu các hướng dẫn mang tính kỹ thuật để hình thành kỹ năng cho việc lồng ghép giới. Việc thực hiện lồng ghép giới tuy đã được các Sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh quán triệt đầy đủ, tuy nhiên trong các công đoạn xây dựng kế hoạch và thực thi chính sách chưa rõ nét.


Bà Phạm Nguyên Cường – Chuyên gia Giới, nguyên Phó vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới, Bộ LĐTBXH trao đổi các nội dung tại Hội nghị

Tại Hội nghị các đại biểu cùng chia sẻ, thảo luận về các biện pháp, quy trình Lồng ghép giới, thủ thuật nhận diện vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng và thực thi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại tỉnh.

Các đại biểu trao đổi, thảo luận tại Hội nghị

Các đại biểu trao đổi, thảo luận tại Hội nghị

 

Vũ Phượng

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử