Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình
Thứ ba, 06/06/2023
Chào mừng bạn đến với Website Cổng thông tin điện tử Sở lao động thương binh xã hội ninh bình. Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Filefox và Chrome

Hội nghị sơ kết công tác lao động, người có công và xã hội 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022

Thứ sáu, 07/10/2022

Ngày 07/10/2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác lao động, người có công và xã hội 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022.

          Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lâm Xuân Phương - Giám đốc Sở; các đồng chí Lãnh đạo Sở; Trưởng, phó phòng nghiệp vụ; Lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Trưởng, phó phòng Lao động Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố.

 

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị

     Bước vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, tình hình dịch bệnh covid -19 diễn biến phức tạp trong những tháng đầu năm ảnh hưởng lớn đến nhiều mặt của đời sống xã hội trong đó có việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Ngành. Trước tình hình đó, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ LĐTBXH, đồng thời phối chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, chương trình, đề án, chính sách về lao động, giải quyết viêc làm, trợ giúp xã hội, giảm nghèo, nhất là các giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19,… góp phần ổn định đời sống nhân dân và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Các hoạt động của ngành đạt được nhiều kết quả, cụ thể trên các lĩnh vực như:

Tập trung chỉ đạo quyết liệt, hoàn thành việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021, Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnhvới trên 139 nghìn người được hỗ trợ, tổng kinh phí trên 79 tỷ đồng đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng.

       Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực ngành quản lý. Phối hợp tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho 531 bộ đội xuất ngũ trở về địa phương; tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về vốn vay giải quyết việc làm cho trên 2.600 đại biểu tại các huyện, thành phố; chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm thực hiện tốt công tác tư vấn giới thiệu việc làm. 9 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 14.740 người, đạt 76% kế hoạch năm 2022 (vượt 5,2% so với cùng kỳ năm 2021), trong đó xuất khẩu lao động đạt 1.212 người, đạt 86,57% kế hoạch năm (vượt 169,3% so với cùng kỳ năm 2021); tổ chức tuyển sinh đào tạo cho 12.341 lượt người, đạt 70,52% kế hoạch năm, vượt 7,4% so với cùng kỳ năm 2021.

       Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn vệ sinh lao động và quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh. Thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình lao động, việc làm, nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp để có phương án hỗ trợ, cung ứng, khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động tạm thời do ảnh hưởng của dịch Covid -19.

       Nhân các dịp Lễ, Tết, Sở đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ban hành kế hoạch và tổ chức thăm, tặng 198.437 suất quà, trị giá trên 59,9 tỷ đồng cho người có công; thăm, tặng 83.760 suất quà, trị giá trên 38 tỷ đồng cho người cao tuổi, hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội tại các huyện, thành phố. Thực hiện đầy đủ, kịp thời việc xác nhận hồ sơ, giải quyết chế độ chính sách đối với trên 2.888 hồ sơ Người có công với cách mạng và thân nhân, trong đó giải quyết 966 trường hợp hưởng thêm chế độ trợ cấp theo Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ. Công tác bảo trợ xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, phòng chống tệ nạn xã hội được quan tâm chỉ đạo và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 18/01/2022 phân bổ kinh phí thường xuyên thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững tỉnh Ninh Bình năm 2021; Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 21/7/2022 quy định nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn Ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch rà soát năm 2022 và tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác định thu nhập của hộ làm nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2022 tại các huyện, thành phố. Ban hành Hướng dẫn thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh đối với các tiêu chí ngành Lao động – Thương binh và Xã hội phụ trách.

          Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, Ngành còn có những khó khăn, hạn chế:  Năm 2022, là năm đầu tiên triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, các bộ ngành chủ quản các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững ban hành các văn bản hướng dẫn chậm muộn, do đó ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh.

  

Ảnh: Đc Lâm Xuân Phương - Giám đốc Sở kết luận hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở yêu cầu các phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc, phòng Lao động Thương binh Xã hội các huyện, thành phố tiếp tục đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, trọng tâm là:

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp tạo việc làm, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp; hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật lao động; thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình lao động, việc làm, nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp để có phương án hỗ trợ, cung ứng kịp thời; tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022; triển khai các dự án thành phần thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022; thực hiện đầy đủ, hiệu quả, công khai, minh bạch các chính sách và chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của người có công; tổ chức các hội nghị tập huấn, tư vấn cộng đồng về công tác trợ giúp xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội, tuyên truyền và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2022; chuẩn bị tốt các điều kiện thăm, tặng quà người có công, đối tượng bảo trợ xã hội trong dịp Tết Nguyên đán 2023./.

Tin bài và Ảnh: Phương Thảo, Trần Ninh

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử