Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình
Thứ năm, 01/06/2023
Chào mừng bạn đến với Website Cổng thông tin điện tử Sở lao động thương binh xã hội ninh bình. Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Filefox và Chrome

Tập huấn cho nữ đại biểu dân cử về lồng ghép giới trong xây dựng và đánh giá chính sách

Thứ ba, 22/11/2022

Ngày 21-22/11/2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Vụ Bình đẳng giới, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn cho nữ đại biểu dân cử về lồng ghép giới trong xây dựng và đánh giá chính sách.

Dự Hội nghị có đồng chí Lê Thị Lựu, Phó Giám đốc Sở, Thành viên Ban VSTBPN tỉnh; các đồng chí Chuyên viên Vụ Bình đẳng giới; các nữ đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố Ninh Bình, huyện Yên Khánh, Hoa Lư.

 

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị được xem là một trong những nội dung quan trọng, then chốt, tạo cơ hội cho phụ nữ được nói tiếng nói đại diện cho giới mình, thông qua đó, góp phần tạo nên nền tảng vững chắc cho việc thúc đẩy bình đẳng giới trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Tỷ lệ nữ và hoạt động của các đại biểu nữ trong các cơ quan dân cử luôn là một giải pháp đặc biệt quan trọng của mục tiêu thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị, đây cũng là chỉ số đánh giá mức độ tiến bộ của từng quốc gia trong lĩnh vực này.

Trong những năm qua, được sự quan tâm của các ngành, các cấp, đội ngũ cán bộ nữ tỉnh Ninh Bình ngày càng khẳng định được năng lực, trình độ trên từng lĩnh vực, từng vị trí công tác, phát huy vai trò, tiềm năng to lớn của  mình trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây dựng quê hương Ninh Bình giàu đẹp, văn minh.

Tỷ lệ nữ Đại biểu dân cử nhiệm kỳ 2021-2026 tăng so với nhiệm kỳ trước: Đại biểu HĐND tỉnh đạt 24% (với 12/50 đồng chí), cấp huyện, thành phố đạt 30,77% (với 80/260 đồng chí), cấp xã đạt 28,46% (với 965/3.391 đồng chí), đặc biệt có 50% số đại biểu Quốc hội của tỉnh là nữ. (Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội là nữ).

 

 Giảng viên Nguyễn Thị Kỳ, nguyên Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử, Ban Công tác đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội truyền đạt các nội dung tại HN

 

Tại Hội nghị, các nữ đại biểu đã cùng nhau thảo luận, chia sẻ về các nội dung như: chính sách, pháp luật về bình đẳng giới và vai trò của đại biểu dân cử; Lồng ghép giới trong hoạch định chính sách và phân tích, đánh giá tác động của chính sách; kỹ năng thực hiện chức năng quyết định của đại biểu HĐND; kỹ năng giám sát và chất vấn của đại biểu HĐND…

 

Ảnh: Các đại biểu trao đổi, thảo luận tại Hội nghị

 

Vũ Phượng

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử