Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình
Thứ năm, 01/06/2023
Chào mừng bạn đến với Website Cổng thông tin điện tử Sở lao động thương binh xã hội ninh bình. Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Filefox và Chrome

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết tâm thực hiện đạt kết quả cao nhất chỉ tiêu kế hoạch năm 2022

Thứ tư, 06/07/2022

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022 của UBND tỉnh, ngay từ đầu năm, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã ban hành Chương trình công tác và chỉ đạo các phòng, đơn vị, địa phương tích cực, chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Sau 6 tháng đầu năm, những kết quả đạt được là rất đáng ghi nhậm và cho thấy quyết tâm cao nhất nhằm phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.

Thực hiện nhiệm vụ công tác lao động, người có công và xã hội, Sở đã chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kết quả đến ngày 30/6/2022: Đã giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 2.747 đơn vị với 106.406 người lao động, với tổng số tiền lũy kế từ tháng 7/2021 trên 29,5 tỷ đồng; tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất cho 01 đơn vị với 67 người lao động, số tiền trên 362 triệu đồng; giải ngân hỗ trợ 05 người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất với số tiền trên 1,9 tỷ đồng; thẩm định hồ sơ đề nghị Sở Tài chính trình UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt kinh phí hỗ trợ 29.144 đối tượng với tổng kinh phí 42,6 tỷ đồng, đến nay, đã thực hiện chi trả cho 28.284 đối tượng (đạt 99,65%) với tổng số tiền trên 41,78 tỷ đồng. 

 

Đ/c Lâm Xuân Phương,Giám đốc sở LĐTB&XH - Trưởng ban chỉ đạo Tháng hành động ATVSLĐ tỉnh Ninh Bình phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động động tháng hành động vệ sinh an toàn lao động và tháng công nhân năm 2022

 Với công tác giáo dục nghề nghiệp, đã thực hiện giao chỉ tiêu đào tạo năm 2022 cho các địa phương và hướng dẫn triển khai thực hiện công tác giáo dục nghề nghiệp theo đúng quy định của pháp luật. 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh tổ chức tuyển sinh đào tạo cho 8.378 lượt người, đạt 47,87% kế hoạch năm, vượt 16,7% so với cùng kỳ năm 2021. Cũng trong 6 tháng đầu năm 2022, Sở đã xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch công tác lao động, việc làm năm 2022. Kết quả đã giải quyết việc làm cho 10.532 người, đạt 54,3% kế hoạch năm 2022, vượt 11,3% so với cùng kỳ năm 2021 (9.295 người), trong đó xuất khẩu lao động đạt 655 người (đạt 46,78% kế hoạch năm).

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống xã hội, Sở đã triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Cụ thể: Đối với chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, đã Ban hành Kế hoạch, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện; đề nghị Liên đoàn lao động tỉnh, Sở Công thương, Ban quản lý các KCN tỉnh, UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền và tiếp tục đôn đốc các doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ, đảm bảo hoàn thành trong tháng 8 năm 2022. Đến ngày 30/6/2022, đề nghị Sở Tài chính thẩm định hỗ trợ tiền thuê nhà cho 353 người lao động với số tiền 503 triệu đồng; UBND tỉnh đã ban hành quyết định phê duyệt kinh phí hỗ trợ 53 người lao động với số tiền 67,5 triệu đồng. Trình UBND tỉnh dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động có quan hệ lao động đang ở thuê, ở trọ làm việc trong doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật lao động. Thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình lao động, việc làm, nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp để có phương án hỗ trợ, cung ứng, khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động tạm thời do ảnh hưởng của dịch Covid -19. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung giải quyết kịp thời 06 vụ ngừng việc tập thể yêu cầu người sử dụng lao động giải quyết các nội dung liên quan đến tiền lương, phụ cấp lương, tiền thưởng và các chế độ, chính sách đối với người lao động của trên 14.400 người lao động làm việc tại 06 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Kịp thời giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho 2.279 trường hợp với tổng số tiền trên 39 tỷ đồng; hỗ trợ học nghề 01 người với số tiền 4,5 triệu đồng. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý 840 lao động người nước ngoài làm việc tại 121 doanh nghiệp.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời việc xác nhận hồ sơ, giải quyết chế độ chính sách đối với trên 1.900 hồ sơ Người có công với cách mạng và thân nhân. Quản lý chặt chẽ và tiến hành chi trả trợ cấp cho trên 21,6 nghìn đối tượng hưởng ưu đãi BHYT do ngân sách Trung ương cấp và trên 23,6 nghìn đối tượng hưởng ưu đãi BHYT do ngân sách địa phương cấp. Triển khai thực hiện hưởng thêm trợ cấp thương binh đồng thời là bệnh binh và thương binh đồng thời là người hưởng trợ cấp mất sức lao động theo Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, đến nay giải quyết 628 trường hợp hưởng thêm chế độ trợ cấp đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

Tham mưu, tổ chức tốt các hoạt động thăm, tặng 103.114 suất quà, trị giá trên 27,4 tỷ đồng cho người có công nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Lễ kỷ niệm 200 năm danh xưng Ninh Bình và 30 năm ngày tái lập tỉnh. Trình UBND tỉnh, Sở Tài Chính thẩm định cấp kinh phí hỗ trợ cho 604 đối tượng thuộc 381 hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng theo Nghị quyết số 23 của HĐND tỉnh với tổng kinh phí trên 9,3 tỷ đồng. Ban hành Quyết định thực hiện điều dưỡng cho 5.818 đối tượng người có công với cách mạng và thân nhân năm 2022, đến nay đã tổ chức đưa đón 479 người có công đi điều dưỡng tập trung đảm bảo an toàn, chu đáo.

Để thực hiện tốt công tác giảm nghèo và Bảo trợ xã hội, Sở đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 18/01/2022 về phân bổ kinh phí thường xuyên thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững tỉnh Ninh Bình năm 2021; tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh dự thảo Nghị Quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn Ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh; xây dựng chỉ tiêu Kế hoạch giảm nghèo tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2022-2025 và đề nghị UBND các huyện, thành phố xây dựng chỉ tiêu giảm nghèo giai đoạn 2022-2025 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2022-2025.

Cùng với đó là tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành các văn bản triển khai thực hiện có hiệu quả công tác trợ giúp xã hội. Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch và phục vụ tốt các Đoàn lãnh đạo của tỉnh đi thăm, tặng 83.760 suất quà, trị giá trên 38 tỷ đồng cho  người cao tuổi, hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khác tại các huyện, thành phố... Công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, phòng chống tế nạn xã hội được quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, trong đó chú trọng đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú phù hợp với địa bàn và đặc điểm từng đối tượng.

Để thực hiện tốt các mặt công tác, Sở quan tâm đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, đã trình UBND tỉnh ban hành 03 quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở LĐTBXH thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh đối với 46 TTHC mới ban hành do thay đổi chính sách. Thực hiện công bố, công khai đầy đủ 100% bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. Thường xuyên rà soát, kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 05 quyết định công bố danh mục 48 TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 38 TTHC thuộc lĩnh vực việc làm, giáo dục nghề nghiệp, lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước, người có công, phòng chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Chỉ đạo thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công của tỉnh, trong quý, đã tiếp nhận 2.080 hồ sơ và giải quyết 1.831 hồ sơ đảm bảo đúng thời gian quy định, không để tồn đọng, còn 249 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, duy trì việc ứng dụng các phần mềm nghiệp vụ trong giải quyết công việc. Kịp thời ban hành kế hoạch xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số và đảm bản an toàn, an ninh mạng năm 2022 của Sở. Triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, tính đến 13/6/2022 Sở đã cung cấp dịch vụ công mức độ 4 đối với 97 TTHC (đạt 74%), mức độ 3 đối với 16 TTHC (đạt 12.2%). Năm 2021, kết quả đánh giá chỉ số cải cách hành chính của Sở xếp thứ 02/18 sở, ngành.

6 tháng cuối năm 2022, Sở Lao động – Thương binh và xã hội sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển thị trường lao động đồng bộ, hiệu quả với chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống người có công, người nghèo, người cao tuổi, trẻ em, người có hoàn cảnh khó khăn, người mất việc làm do dịch bệnh, bảo đảm kịp thời, thực chất và hiệu quả. Quan tâm bảo vệ chăm sóc trẻ em, làm tốt công tác bình đẳng giới, phòng, chống tệ nạn xã hội, thực hiện hiệu quả chức năng quản lý nhà nước về lao động, tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội, an toàn, vệ sinh lao động và quản lý lao động người nước ngoài làm việc tại tỉnh./.

 

Nguyễn Phương Thảo

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử