Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình
Thứ ba, 23/04/2024
Chào mừng bạn đến với Website Cổng thông tin điện tử Sở lao động thương binh xã hội ninh bình. Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Filefox và Chrome

Triển khai Tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm ISO điện tử tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Chủ nhật, 03/12/2023

Thực hiện Quyết định số 951/QĐ-UBND ngày 02/11/2022, của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết nhiệm vụ: Xây dựng và áp dụng hệ thống ISO điện tử theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Ninh Bình.

Ngày 03/11/2023 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với  Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trung tâm Công nghệ Phần mềm- Trường Đại học Cần Thơ tổ chức tập huấn hướng dẫn vận hành phần mềm hệ thống ISO điện tử tại Sở. Dự, chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lâm Xuân Phương – Giám đốc Sở, cùng dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban chỉ đạo ISO, Tổ giúp việc của Ban chỉ đạo và toàn thể cán bộ, công chức của Sở; cán bộ chủ chốt của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội.

Tại Hội nghị đại diện Trung tâm Công nghệ Phần mềm- Trường Đại học Cần Thơ đã tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm ISO điện tử gồm:

- Giới thiệu về mô hình ISO 9001:2015 và các điều khoản áp dụng;

- Giới thiệu về các quy trình khung trên ISO điện tử;

- Hướng dẫn thực hiện thao tác trên phần mềm các chức năng:

+ Lập bối cảnh tổ chức, Lập chính sách chất lượng.

+ Lập mục tiêu chất lượng.

+ Xác định rủi ro cho đơn vị và mục tiêu chất lượng.

+ Lập chương trình và kế hoạch đánh giá nội bộ.

+ Thực hiện ghi chép, báo cáo đánh giá nội bộ.

+ Thực hiện báo cáo và xem xét của lãnh đạo.

+ Thực hiện cải tiến và đề xuất các hoạt động cải tiến.

+ Số hóa các quy trình ISO giấy.

+ Qản lý các căn cứ pháp lý liên quan quy trình ISO khi có thay đổi.

+ Báo cáo kết quả thực hiện ISO hàng năm.

- Quản trị hệ thống, phân quyền người dùng./.

Một số hình ảnh tại hội nghị

 

Dương Anh Ngọc

Bài viết khác
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử