Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình
Thứ sáu, 24/05/2024
Chào mừng bạn đến với Website Cổng thông tin điện tử Sở lao động thương binh xã hội ninh bình. Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Filefox và Chrome

Giới thiệu và sử dụng website Sở Lao động – TB&XH Ninh Bình

Thứ bảy, 30/04/2016

            Thực hiện chương trình công tác năm 2016. Để đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành công việc, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến và tuyên truyền các tin tức, sự kiện nổi bật của ngành, Sở đã tiến hành xây dựng và nâng cấp Cổng thông tin điện tử Sở. Để sớm hoàn thiện và đưa vào khai thác có hiệu quả, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội yêu cầu các phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc và Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung sau:

          1. Tuyên truyền và giới thiệu trang thông tin điện tử của Sở http://sldtbxh.ninhbinh.gov.vn/  tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong cơ quan, đơn vị.

          2. Yêu cầu các đơn vị trực thuộc sở, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố cung cấp chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và thông tin liên hệ của đơn vị (theo mẫu đính kèm) gửi file về địa chỉ gmail: sldtbxh.ninhbinh@gmail.com thời gian hoàn thành trước ngày 11/7/2016.

          3. Các Phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc sở, Phòng Lao động – Thương binh và xã hội các huyện, thành phố tích cực gửi tin, bài, các hoạt động, phong trào, sự kiện, những kinh nghiệm hay, việc làm tốt ... của cơ quan, đơn vị về địa chỉ Gmai: sldtbxh.ninhbinh@gmail.com để Ban biên tập đăng tải lên website sở.

          4. Thường xuyên cập nhập thông tin trên website để tra cứu, cập nhập, tải về những văn bản quy phạm phát luật, văn bản chỉ đạo điều hành của Sở, các hoạt động mới nhất của ngành.

          Yêu cầu các phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc sở, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố nhanh chóng triển khai thực hiện các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc liên hệ qua Văn phòng sở Đ/c Ngọc 0947.426.309 hoặc Đ/c Ninh 0904.368.838./.

Thông báo khác
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử