Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình
Thứ bảy, 25/06/2022
Chào mừng bạn đến với Website Cổng thông tin điện tử Sở lao động thương binh xã hội ninh bình. Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Filefox và Chrome

Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội năm 2022

Thứ năm, 31/03/2022

Căn cứ Thông báo số 15/TB-SNV ngày 10/01/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình về chi tiêu biên chế công chức, số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/ND-CP ngày 17/11/2000 của chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 161/2018/ND-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ) năm 2022;

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử